Finansiering av FoU utenfor inntektsrammen

mynter
Foto: Anders Henriksen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillater at nettselskapene finansierer kostnader ved godkjente forskningsprosjekter, utenfor inntektsrammen. Energi Norge har utarbeidet en veileder for hvordan selskapene kan benytte seg av denne ordningen.

Kontaktperson

  • Ketil Sagen
    RĂĄdgiver
    E-post: Ketil Sagen
    Mob: 93408709
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46