Hvilke tema jobber vi med?

smelting

Energi Norges visjon er at kraftnæringen skal bidra til å sikre bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst. Daglig jobber derfor Energi Norge med å sikre kraftnæringen gode rammevilkår, i samarbeid med våre medlemsbedrifter og gjennom dialog med beslutningstakere, media og opinion.

På disse sidene finner du informasjon om flere tema Energi Norge jobber med, deriblant:

  • Forutsigbar nettregulering
  • Rammevilkår for et effektivt sluttbrukermarked
  • Oppfølging av EUs vanndirektiv
  • Økt miljøvennlig kraftbruk
  • Resultatorientert HMS-arbeid
  • Inngåelse av tariffavtaler på vegne av våre medlemsbedrifter med de ulike fagforeninger

Her kan du også finne en samling med nyttige verktøy for deg som er medlem i Energi Norge. Med verktøy menes alt fra nyttige skjemaer, maler og lenker til lover og regler. 

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46