Relaterte nyhetssaker

Her kan du lese Energi Norges tidligere publiserte nyhetssaker om smart strøm (AMS).

Tilbake til temasiden om smart strøm

 

 

 • Mandag 12. mars 2012

  Energiselskapene skal investere flere milliarder i Smart Strøm (AMS) de nærmeste årene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at finansieringen skal skje innenfor den eksisterende inntektsrammereguleringen.

   
 • Onsdag 22. februar 2012

  Smarte nett er et viktig verktøy for å sikre mer produksjon og bruk av fornybar energi i Europa. Energi Norge etterlyser bedre investeringsvilkår og styrkede insentiver for forskning innenfor feltet.

   
 • Tirsdag 31. januar 2012

  Statnett har nylig utnevnt bransjeråd og en ekspertgruppe for deres videre utredningsarbeid rundt innføringen av Smart Strøm (AMS). Energi Norge er fornøyd med at bransjen er godt representert i det videre arbeidet.

   

Kontaktpersoner

 • Ole Haugen
  Næringspolitisk rådgiver
  E-post: Ole Haugen
  Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46