Myndighetskrav til smart strøm

Foto: Lyse

Her finner du informasjon om utrullingsprosessen av automatiske strømmålere og tekniske kravspesifikasjoner norske nettselskaper er stilt overfor.

 • Tirsdag 17. desember 2013
  Norges lover bok

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt fristen for innføring av automatiske strømmålere / smart strøm (AMS) til 1. januar 2019.

   
 • Tirsdag 17. desember 2013
  kurs

  Energi Norge har utarbeidet en veileder for utrulling av smart strøm på bakgrunn av en rekke møter med NVE for å avklare detaljer vedrørende AMS-forskriften. 

   
 • Mandag 4. november 2013
  Elmåler AMS

  Statnett har fått i oppdrag av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) å etablere et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører - et såkalt sentralt datanav - innen 1. oktober 2016.

   
 • Søndag 3. november 2013

  Statnett har satt sammen et bransjeråd og tre ekspertgrupper som skal bistå i utviklingen av et sentralt datanav for utveksling av måledata fra automatiske strømmålere i sluttbrukermarkedet. 

   
 • Mandag 12. mars 2012

  Her kan du lese Energi Norges tidligere publiserte nyhetssaker om smart strøm (AMS).

   

Kontaktperson

 • Ole Haugen
  Næringspolitisk rådgiver
  E-post: Ole Haugen
  Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46