Smart strøm (AMS)

Smart strøm (AMS)

 • Erfaringer og oversikt over kundedisplay i forbindelse med smart strøm (AMS)

  379-2014Fil / Print
  Kr 900 / 1.800

  Kundedisplay i boliger er med på å motivere til redusert og mer effektiv bruk av energi. Men forbruksinformasjon i seg selv er ikke nok motivasjon. Det kreves en enkel presentasjonsmåte og hensiktsmessig gruppering av data.

  Rapporten presenterer ulike kundedisplay og kundeopplevelser basert på en kartlegging gjennomført høsten 2013.

   

 • Elsikkerhetsmessig risiko med AMS-bryter – Rapport fra risikoanalyse

  377-2014Fil / Print
  Kr / 900

  Publikasjonen er en rapport fra en generisk risikoanalyse for installasjon av AMS med integrert utkoblingsbryter i eksisterende direktemålte anlegg. Basert på etablert risikobilde, gis det anbefalinger på generelt grunnlag og med identifiserte risikoreduserende tiltak.

   

 • Storskala spenningsmåling med AMS

  375-2014Fil / Print
  Kr 900 / 1.800

  Nyttige eksempler og lettfattelige beskrivelser for bruk av spenningsmålinger i AMS til overvåking og styring av spenningskvaliteten i nettet uten behov for stor båndbredde i kommunikasjon og der hensynet til personvernet søkes ivaretatt.

   

 • Risikoanalyse ved innføring av Smart strøm (AMS)

  361-2013Fil / Print
  Kr 800 / 1.800

  Hvilke risikofaktorer er de viktigste ved innføring av Smart strøm (AMS)? Selskap som tilsvarer 77 % av målepunktene i Norge, har delt sine vurderinger. Her kan du benchmarke/sammenligne dine egne risikovurderinger mot andre i bransjen.

 • Smart strøm (AMS) innkjøpsguide - versjon 2.0

  356a-2013Fil / Print
  Kr 2.000 / 4.000

  Norske nettselskaper skal oppgradere strømmålere for å tilfredsstille nye krav. Dette er et stort prosjekt, der anskaffelsesprosessen har avgjørende betydning. «Smart strøm (AMS) – Innkjøpsguide» beskriver viktige områder som selskapene må fokusere på for å sikre et best mulig resultat i forbindelse med anskaffelsen (Del 1).

  Dokumentet er også et praktisk og grunnleggende hjelpemiddel for norske energiselskaper, som nå skal inngå kontrakter som er underlagt EØS-regelverket. Energibransjens anskaffelsesprosess blir belyst, der målet er å forstå hovedprinsippene ved anskaffelse og samtidig være enkelt å forstå (Del 2).

 • Kravspesifikasjon fullskala utbygging av Avansert Måle- og Styringssystemer (AMS) (Toveiskommunikasjon)

  356-2013Print
  Kr 5.000 / 10.000

  Kravspesifikasjonen er utarbeidet for å bidra til en felles forståelse om hvilke krav som er ønskelig ved fullskala utbygging av "Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)" i Norge. Målsettingen er å etablere en kravspesifikasjon som nettselskap kan benytte som et utgangspunkt ved anskaffelse av system eller for kjøp av tjenester basert på Smart strøm (AMS).

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46