• Sikkerhetskort

  SikkerhetskortAbonnement

  Energi Norge AS, EnergiAkademiet, og Trainor AS har sammen utviklet et nytt system for administrasjon av sikkerhetskort (h√ły- og lavspenning), n√łkler og lovbestemt oppl√¶ring.

  Dette erstatter et tidligere CD-basert system fra slutten 1990-årene som bare administrerte sikkerhetskortene.

  Det nye systemet er utvidet og er mye mer fleksibelt enn det gamle systemet. I og med at systemet og dataene blir liggende på en felles server hos Trainor AS, som også vil ha ansvar for drift av systemet, vil oppgraderinger m.v. bli mye enklere. En bredt sammensatt referansegruppe, bestående både fra vår egen bransje og industrien, har fulgt utviklingen av systemet og kommet med innspill. Gruppens sammensetting ble valgt for å sikre at systemet skulle bli robust og dynamisk nok til å kunne være ideelt for alle som er underlagt lovbestemmelsene om dokumentasjon av adgang.

  Systemet er fleksibelt og gir den enkelte administrator rettigheter til å foreta eventuelle tilpassinger til egen bedrift.

  Hva kan systemet tilby deg og din bedrift?

  - Sentralt felles register over sikkerhetskort
  - Forhåndsvisning av sikkerhetskort
  - Full oversikt
  - Dynamiske kort
  - Kompetanse og n√łkkeldatabase
  - Individuelle l√łsninger

  Abonnement
  Systemet er basert på abonnement, og prisen for et 5-års abonnement er:

  1-20 √•rlige sikkerhetskort        NOK   8.000
  21-50 √•rlige sikkerhetskort      NOK 12.000
  Over 50 √•rlige sikkerhetskort  NOK 16.000

  * I tillegg kommer årlige driftskostnader pr. sikkerhetskort som for tiden er NOK 170.


  KLIKK HER for å gå direkte til bestillingsskjema (bestillingsskjema må fylles ut manuelt, scannes og sendes i retur til Ingeborg Fjeld, if@energinorge.no)
   

Følg oss på Twitter

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46