Relèvern i høyspente forsyningsanlegg - produksjonsanlegg

Publikasjonsnr: 397-2016
Tilgjengelig som fil: Ja
Tilgjengelig som print: Ja
Type: Publikasjoner
Fagområde: Produksjon
ISBN: 978-82-436-1015-6

Bokens intensjon er å gi en grunnleggende innføring i filosofien og prinsippene bak et sikkert og pålitelig relèvern for høyspente produksjonsanlegg.

Bokens hensikt er først og fremst å gi leseren et begrepsapparat, en oversikt og en innføring i et omfattende emne ved hjelp av beskrivelser av funksjon og prinsipper.

Temaet relèvern er i høyeste grad en vandring gjennom teori og praksis. Denne boken er derfor en viktig «turguide» som er med underveis. Reell kompetanse etableres først når oppgavene utføres i praksis.

Målet med boken, er å gi en oversikt og en innføring i de mest vanlige typer relèvern for de oftest forekommende feiltyper i produksjonsanlegg. I noen tilfeller er eksempler fra aktuelle fabrikater benyttet for å belyse prinsippet. Det er også benyttet eksempler fra konkrete feiltilfeller for å gi mer substans til teksten.

 

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46