Økonomihåndboken

Økonomihåndboken er en veiledning for hvordan energiverkene skal følge regnskapslovens prinsipper. Målgruppen for håndboken er økonomipersonell, økonomiledere, revisor og ledelsen i energiverkene.

Innholdet i økonomihåndboken spenner fra anbefalte kontoplaner til kraftkontrakter. Her finner du også relevante nyheter fra blant annet Finansdepartementet og Skatteetaten. EnergiAkademiet er ansvarlig for utgivelse og oppdatering av håndboken. Håndboken gis ut i elektronisk format på vår nettside. Økonomihåndboken innholder:

 • kontoplaner og konteringsregler
 • budsjett og planlegging
 • rapportering og rapportoppfølging
 • avstemming
 • prosjektregnskap
 • anleggs- og verdiregnskap
 • kortperiodisk regnskap
 • årsregnskap (publikasjon 155 B, Årsoppgjørsmappe)
 • behandling av spesielle regnskapsspørsmål

Kontaktperson

 • Aase Karstensen
  Gruppeleder arrangementstjenester
  Mob: 97594674

Innlogging

Energi Norge AS - EnergiAkademiet
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo
 
Kontaktperson
Siri Mjøsund
Markedsansvarlig
E-post: sm@energinorge.no