Utrulling av smart strøm tilbake på sporet

Mandag 18. februar 2013
strømmåler og mast

Olje- og energidepartementet har utsatt fristen for utrulling av smarte strømmålere (AMS) til 2019. Samtidig legges det opp til at nettselskapene selv får avgjøre om enkelte kundegrupper skal kunne unntas for nye målere. NVE har fått frist til 15. mars med å foreslå endringer i forskriften.

– Energi Norge er tilfreds med at utrullingen av smarte strømmålere er tilbake på sporet. Vi har hatt god kontakt med NVE hele veien, og vil også nå gi innspill til fornuftige avklaringer. Vi håper departementet opprettholder fremdriften og ikke forsinker prosessen ytterligere, slik at nettselskapene kan få fullføre dette arbeidet som er viktig for både strømkundene og kraftsystemet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Olje- og energidepartementet sendte i dag brev til NVE der direktoratet får i oppgave å komme med forslag til endringer i den såkalte AMS-forskriften samt vurdere en rekke problemstillinger innen fire uker.

Departementet har utsatt fristen for innføring av smarte strømmålere med to år til 1. januar 2019, men presiserer i brevet at dette ikke skal være til hinder for at nettselskap kan være tidligere ute.

– Vi har tidligere tatt til orde for at bransjen får en utsettelse for å ta igjen den tiden som er gått tapt på grunn av manglende avklaringer og uklare signaler fra myndighetene. NVE må nå sørge for at de nettselskaper som er først i løypa ikke får økonomiske ulemper av dette, påpeker Ulseth.

Energi Norge har tidligere etterlyst tydeligere grenser for hvilke kundegrupper som skal kunne unntas fra smarte strømmålere. Departementet viser i brevet til Energi Norges rapport og ber NVE presisere unntaksbestemmelsene i forskriften. Kunder med svært lavt og stabilt årlig strømforbruk vil trolig ha mindre nytte av de nye målerne, og heller ikke bidra med fleksibilitet av betydning for kraftsystemet. Departementet legger imidlertid til grunn av det må være opp til det enkelte nettselskap å avgjøre hvilke kunder/målepunkter som skal unntas for nye målere – innenfor rammene av forskriften.

– Vi er opptatt av at strømkundene får smarte målere, slik at de kan benytte seg av fordelene som følger av mer presise strømregninger, bedre oversikt over forbruket og nye tjenester som vil komme i kjølvannet av utrullingen, sier Ulseth.

NVE har også fått i oppgave å avklare sentral løsning for datanav som skal motta informasjon fra de nye målerne. Dette er svært viktig å få på plass før nettselskapene kan velge endelig IT-løsning.

I løpet av de kommende årene skal rundt 2,5 millioner strømmålere skiftes ut med nye som automatisk melder inn forbruket på timesbasis. Det betyr at strømkundene slipper å lese av måleren som tidligere. Det betyr også at kundene får en mer nøyaktig strømregning basert på hva strømmen faktisk koster når de bruker den. Nye målere gir kunden bedre mulighet til å styre forbruket etter prisene, samt tilgang til et nytt marked med nyttetjenester.

Nøkkelord:

Kontaktpersoner

 • Aslak Øverås
  Informasjonssjef
  Mob: 90086020
 • Ole Haugen
  Næringspolitisk rådgiver
  E-post: Ole Haugen
  Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46