Smart strøm-endringer på høring

Onsdag 5. juni 2013
strømmåler AMS

I høringsforslaget om endringer i avregningsforskriften foreslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) blant annet utvidet adgang til å avgrense antall målepunkter som skal utrustes med nye strømmålere, og utsatt tidsfrist for utrulling. Energi Norge tar endringsforslagene til etterretning.

De sentrale endringsforslagene i forskriften, som etter all sannsynlighet blir gjort gjeldende er:

  • Utsatt tidsfrist til 1. jan 2019 for utrulling av smarte strømmålere.
  • Noe utvidet adgang til å avgrense antall målepunkter som skal utrustes med nye målere.
  • Fjerning av krav om 80 % dekning innen ett år før fristen for gjennomføring av utrullingen.

For øvrig forutsetter Energi Norge at de bedriftene som har lagt gjeldende forskrift av 1. juli 2011 til grunn og allerede iverksatt utrulling ikke får noen negative konsekvenser av endringen.

Videre utrykkes det stor interesse for å bidra i prosessen med utforming av varslede endringer i overgangsordninger og arbeidet med innføring av felles IKT løsning for sluttbrukermarkedet.

Last ned Energi Norges høringssvar (pdf.)

Nøkkelord:

Kontaktperson

  • Ole Haugen
    Næringspolitisk rådgiver
    E-post: Ole Haugen
    Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46