Oppretter bransjeråd for datanav

Fredag 28. juni 2013

Energi Norge inviterer sine medlemmer til å foreslå kandidater til et bransjeråd og ekspertgrupper som skal bistå i utviklingen av et sentralt datanav for utveksling av måledata i sluttbrukermarkedet. 

Utkast til innstilling om deltagelse vil bli utarbeidet i løpet av uke 28 og sendt til alle forslagsstillere for kommentarer. Endelig innstilling vil ferdigstilles innen 15. august.

En workshop for å koordinere arbeidet i bransjerådet vil finne sted medio september, før første møte i rådet er fastsatt til 17. september, ifølge Statnetts tidsplan.

Bransjerådets sammensetning
-          5 representanter fra nettselskap med mer enn 100.000 kunder
-          4 representanter fra nettselskap med 20.000-100.000 kunder
-          3 representanter fra nettselskap med færre enn 20.000 kunder
-          6 representanter fra markedsaktører

Ekspertgrupper
Energi Norge ønsker også forslag på personer med kompetanse innen avanserte måle- og styringssystemer (AMS), målerverdikjeden, kommunikasjon, EDI, IKT generelt og forretningsprosesser for sluttbrukermarkedet som kan inngå i diverse ekspertgrupper. Tidsfristene for nominasjonene er de samme som for bransjerådet.

Forslag og innspill kan sendes til Ole Haugen hos Energi Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt Statnett etablere et felles datanav for utveksling av måledata i kraftmarkedet som vil være operativt fra 1. oktober 2016.

Relaterte dokumenter
Innbydelse fra Statnett til deltakelse ved etablering av datanav
NVE oppdragsbrev til Statnett

 

Nøkkelord:

Kontaktperson

  • Ole Haugen
    Næringspolitisk rådgiver
    E-post: Ole Haugen
    Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46