Fortsatt fokus på smart strøm og datanav

Onsdag 3. april 2013
Rigmor Aasrud
Fornyingsminister Rigmor Aasrud
Foto: Johnny Syversen

I påvente av endelige avklaringer rundt utvikling av et sentralt datanav jobber Energi Norge for å sikre gode løsninger for kraftnæringen. Energi Norge hadde onsdag 3. april møte med fornyingsminister Rigmor Aasrud om smart strøm og digitaliseringen av kraftnettet.

I april leverte NVE flere innspill knyttet til utrulling smart strøm, og før påske la også Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) frem stortingsmeldingen St. meld. nr. 23 (2012-2013). Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping, hvor et smartere strømnett var blant temaene som ble berørt. Energi Norge hadde nylig møte med fornyingsminister Rigmor Aasrud om saken.

Energi Norge understreket overfor statsråden at det er viktig at avklaringene nå kommer raskt på plass.

- Skifte til smarte målere gir bedre kundeservice, mer effektiv nettdrift og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derfor er det viktig at en løsning med nasjonalt datanav raskt kommer på plass, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Rigmor Aasrud understreket at digitaliseringen av kraftnettet er et viktig arbeid og uttrykte stor forståelse for at et sentralt datanav vil være viktig brikke i denne prosessen. Energi Norge vil følge saken tett fremover.

Nøkkelord:

Kontaktperson

  • Ole Haugen
    Næringspolitisk rådgiver
    E-post: Ole Haugen
    Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46