Virksomhetsstyring er viktig for å drive effektivt

Fredag 13. mai 2016
To montører klatrer i strømmast
Katrine Lunke
Foto: Apeland

Relaterte artikler

I en ny undersøkelse mener energibransjen selv at de har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har betydelig forbedringspotensialet. 

Energi Norge har i samarbeid med Capgemini Consulting gjennomført en studie av virksomhetsstyringen i energibransjen, hvor formålet har vært å kartlegge energiselskapenes praktisering og hvilken verdi virksomhetsstyringen har for organisasjonen.

Et hovedinntrykk i undersøkelsen er at mindre fokus legges på det tradisjonelle budsjettet og erstattes av rullerende prognoser som et bedre instrument for styring. Bedre strategiimplementering fremstår som området hvor virksomhetsstyringen har størst verdi for selskapene og er på topp tre listen over viktigste forhold.

Godt gjennomført virksomhetsstyring er viktig for å få til effektiv drift av energiselskapet sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Studien gir god innsikt

22 energiselskaper har besvart spørreundersøkelsen, jevnt fordelt på større og mindre selskaper. For fire av selskapene er det gjennomført fokusintervjuer. Tilsammen gir studien god innsikt i praktiseringen av virksomhetsstyringen og forbedringsområder i næringen.

Bedre strategiimplementering fremstår som området hvor virksomhetsstyringen har størst verdi for selskapene og er på topp tre-listen over viktigste forhold. For de mindre selskapene fremkommer det å engasjere ledergruppen til å ta større ansvar, og være pådriver for planlegging og gjennomføring av strategiimplementeringen, som en hovedutfordring. Et stort flertall av de mindre selskapene opplever at dette i dag ikke skjer i tilstrekkelig grad.

Energi Norge inviterer til temadag

Du kan lære mer om virksomhetsstyring og andre viktige forhold for selskapenes på Energi Norges temadag om nettselskapenes økonomi, effektiv drift og investeringer som arrangeres 2.juni.

Figur som viser effektiv virksomhetsstyring

Arkivert under:

Nøkkelord:

Kontaktperson

  • Trond Svartsund
    Næringspolitisk rådgiver
    Mob: 95869042
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46