Bistand i omstillingsprosesser

Fredag 20. mai 2016
illustrasjon

Kraftnæringen står overfor organisatoriske utfordringer i tiden fremover. Energi Norge vil bistå sine medlemmer etter behov på best mulig måte. 

En av de viktigste sakene for næringen de siste årene er organisatoriske endringer i kjølvannet av Reiten-utvalgets arbeid i 2014, og lovendringene med krav om selskapsmessig og funksjonelt skille som nå er vedtatt.  

I tillegg er det flere viktige drivere av teknisk og økonomisk karakter som vil ha betydning for hvordan vi vil arbeide og være organisert i fremtiden. Tjenestekjøp i konsern, digitalisering generelt, innføring av smarte strømmålere (AMS) og en sentral Elhub er andre eksempler.  

Medlemsmøter

Energi Norge vet at dette vil representere betydelige utfordringer for mange medlemsbedrifter. For å sette søkelys på dette planlegges en møteserie etter sommeren i uke 34/35. Vi vil da sammen med advokatfirmaet Thommessen invitere til regionale seminarer om temaet.

Dette vil være åpne møter for Energi Norges medlemmer der bedrifter etter behov kan møte med ledelse og eier/styremedlemmer. Målet er å gi god informasjon om de endringsprosessene som pågår, deres underliggende drivere og hvilke utfordringer og muligheter de representerer for bedriftene.

Seminarene vil bli organisert som medlemsmøter og vil ha følgende hovedtema:

  • Tekniske, økonomiske og regulatoriske forhold som har betydning for utviklingen
  • Juridiske utviklingstrekk
  • Eierstyring i omstillingstider
  • Egnete organisatoriske løsninger og handlingsmuligheter

Energi Norge vil også bistå medlemmer som ønsker en mer direkte tilpasset dialog og oppfølging.

Arkivert under:

Nøkkelord:

Kontaktpersoner

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46