Enighet om tariffoppgjøret i kraftnæringen

Fredag 20. mai 2016
Bilde av to menn foran et møterbord med mennesker rundt
Forhandlingslederne Bjørn Fornes fra EL og IT Forbundet (t.v.) og Ståle Borgersen fra Energi Norge.
Foto: Aslak Øverås / Energi Norge

EL og IT Forbundet og Energi Norge er enige om et moderat og ansvarlig tariffoppgjør for 2016.

Etter to dager med forhandlinger, er partene i kraftnæringen enige om årets tariffoppgjør. Partene kom til enighet sent torsdag kveld.

– Vi er tilfreds med at vi har en løsning og dermed unngår konflikt. Jeg vil berømme EL og IT Forbundet for å ha utvist ansvarlighet i en tid med svekket lønnsomhet, betydelige investeringsbehov og store omstillinger i kraftnæringen, sier forhandlingsleder Ståle Borgersen i Energi Norge.

Oppgjøret ligger innenfor frontfagets økonomiske rammer og innebærer at det ikke gis generelle sentrale tillegg. Lokale lønnsforhandlinger vil bli gjennomført når tariffoppgjøret er vedtatt. EL og IT Forbundet har fastsatt frist for gjennomføring av uravstemning til 16. juni. 

Arkivert under:

Kontaktperson

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46