Alle brosjyrer

Alle

  • Høyspenning livsfare

    140-2003Print
    Kr 375 / 375

    Som kjent skjer det en del ulykker i høyspenningsanlegg hvor barn er involvert. Dette kan f.eks. vÌre klatreulykker i master, barn som tar seg inn i utendørs koblingsanlegg m.v. Selv om det ikke dreier seg om sü mange ulykker, für de fleste ulykkene tragisk utfall nür de først skjer. I 2002 skjedde det for eksempel en tragisk ulykke ved av to gutter pü 7 og 8 ür tok seg inn i et utendørs 132 kV koblingsanlegg og kom i berøring med spenningssatte anleggsdeler. Den ene gutten døde, mens den andre ble alvorlig skadet.

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46