Alle forskrifter/normer

Alle

 • NEK TS 400 Landbruk:2016

  NEKPrint / Abonnement
  Kr 385 / 385

  NEK 400 landbruk er en ny publikasjon som skal bidra til økt el- og brannsikkerhet i veksthus og driftsbygninger i landbruket, samt å øke driftssikkerheten. Dette skal oppnås ved å øke sikkerhetsmarginene utover minimumskravene.

 • NEK 405:2015 Elkontroll i bolig og næringsbygg

  NEK 405Print / Abonnement
  Kr 955 / 955

  NEK 405:2015 Elkontroll i bolig og næringsbygg – samlet utgave

 • NEK 399-1:2014 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett

  NEKPrint / Abonnement
  Kr 374 / 374

  En etterlengtet norm har nå kommet.

  NEK 399 er et nødvendig tilleggsprodukt til NEK 400 for prosjekterende og installatører som arbeider med boligbygg. NEK 400 vil ved vårens revisjon bli justert i forhold NEK 399.

   

 • NEK 439 - Del C - Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer

  NEK 439-2015Print / Abonnement
  Kr 605 / 605

  NEK 439 – Del C er en guide for spesifisering lavspenningstavler og skinnesystemer

  Del C av normserien foreligger i norsk språkdrakt og består av følgende delnorm:

  • NEK TR 439-0 – Guide for spesifisering tavler

  Du kan kjøpe Del C separat:       Pris: Kr. 605,- + MVA

 • NEK 439 - Del B - Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer

  NEK 439-2013Print / Abonnement
  Kr 928 / 928

  NEK 439 – Del B for lavspenningstavler og skinnesystemer
  Normserien NEK 439 er en samling av normer innenfor tavleområdet. Den utvides stadig.

  Del B av normserien foreligger i norsk språkdrakt og består av følgende delnormer:

  • NEK 439-4 – Tavler for byggeplasser
  • NEK 439-5 – Tavler og kabelskap for allmenne forsyningsnett
  • NEK 439-6 – Kanalskinnesystemer
  • NEK 439-7 – Tavler for marinaer, campingplasser, markedsplasser, ladestasjoner for elektriske kjøretøy og lignende

  Du kan kjøpe Del B separat.                                     Pris:     928,- kr + MVA

 • NEK EN 50110-1:2013 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

  NEKPrint / Abonnement
  Kr 502 / 502

  Normen har i 2013 kommet i revidert utgave og erstatter tilsvarende norm fra 2005. Normen beskriver prefererte metoder for arbeid i og drift av elektriske anlegg. Den er oversatt til norsk og må benyttes sammen med FSE.

 • NEK Guide 420.2:2012

  NEKPrint / Abonnement
  Kr 1.495 / 1.495

  NEK Håndbok om Eksplosjonsfarlige områder.
  Del 2: Elektriske installasjoner i områder med gass og støv.

 • NEK 410-2:2010 – Maritime elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer. Del 2

  NEK 410-2Print / Abonnement
  Kr 1.167 / 1.167

  – Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk framdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EMC

 • NEK 900– Elektriske jernbaneinstallasjoner

  NEK 900Print / Abonnement
  Kr 1.491 / 1.491

  NEK 900 gjelder infrastruktur for jernbane, trikk, T-bane m.v. og er en norsk utgave av NEK EN 50119 og NEK EN 50122 – del 1-3. Normsamlingen er utgitt i norsk språkdrakt og skal brukes sammen med FEF.

  Abonnementspris pr. norm

 • NEK 440-2015 – Stasjonsanlegg over 1 kV – revidert utgave

  NEK 440-2015Print / Abonnement
  Kr 1.450 / 1.450

  Rykende fersk norm – bli oppdatert!!!

  Nå har den kommet – revidert utgave av NEK 440 – og det er gjort en rekke endringer, noe som gjør normsamlingen enda bedre. Samlingen omhandler stasjonsanlegg over 1 kV og inneholder fortsatt følgende deler:

  • Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
  • Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC

  Normsamlingen er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. Den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) vil bli forenklet til en ren rammeforskrift. NEK 440 er nå snart like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

  Noen av de viktigste endringene i den nye normen er:

  •            Utvidelse av omfanget
  •            En del tekniske endringer (avstander m.v.)
  •            Nye figurer og endring av eksisterende figurer
  •            Flere veiledninger
  •            Endring i en del tillegg
  •            Språkvasking

  Normen er en publikasjon energibransjen må ha. NEK 440:2015 erstatter NEK 440:2011

  Abonnementspris kr 1.450

Viser 1-10 av 18 artikler
12

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46