Sikker jordfeildeteksjon

Publikasjonsnr: 395-2016
Tilgjengelig som fil: Ja
Tilgjengelig som print: Ja
Type: Publikasjoner
Fagområde: Nett
ISBN: 978-82-436-1013-2

Sikker jordfeildeteksjon i lavspente IT-nett eller tilknyttede installasjoner er et sentralt myndighetskrav, men er også krevende og oppnå. Publikasjonen drøfter og anbefaler hvordan nettselskapene kan oppnå dette kravet på rasjonell måte.

 

Publikasjonen drøfter og anbefaler hvordan jordfeil i lavspente nettanlegg eller tilknyttede installasjoner kan detekteres effektivt. Sikker jordfeildeteksjon er et sentralt myndighetskrav (ref. FEF2006, §5-2), men kan være krevende og oppnå fordi størrelsen på jordstrømmer i IT-nett kan variere mye. Publikasjonen inneholder også en omfattende eksempelsamling som vil være til nytte ved tolkning av spenningsmålinger.

Publikasjonen inneholder faglige kapitler om:

  • Teori og historikk

  • Metoder for jordfeildeteksjon

  • Deteksjon og varsling av jordfeil

  • Anbefaling til deteksjon av jordfeil

  • Eksempelsamling for jordfeil 

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46