Retningslinjer og kravspesifikasjoner ved design av lineoppheng

Publikasjonsnr: 396-2016
Tilgjengelig som fil: Ja
Tilgjengelig som print: Ja
Type: Publikasjoner
Fagområde: Nett
ISBN: 978-82-436-1014-9

Publikasjonen beskriver på en pedagogisk måte de fysikalske fenomener som oftest bidrar til utmattingsbrudd i liner i kraftledninger og gir gode anbefalinger til hvordan man kan øke robustheten med enkle virkemidler.

 

Det er registrert at skader på liner i oppheng i kraftmaster ofte skyldes slitasje, gnidningskorrosjon (fretting) og utmatting, som ofte forsterkes i korrosive miljø. Årlige nasjonale avbruddskostnader som følge av utmattingsbrudd i liner i opphengs systemet er i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Det har til en viss grad vært mulig å redusere utmattingsskader ved å redusere vibrasjonsamplitudene og dermed de vekslende spenningene i linene ved å bruke spesielle dempere. Egnetheten til demperne for tynne liner avhenger imidlertid av om vi klarer å holde de dynamiske spenningene innenfor visse toleransegrenser, mens det for større liner er fretting som er hovedutfordringen.

Publikasjonen beskriver på en pedagogisk måte med bruk av illustrasjoner, hvilke punkter i ulike opphengs systemer for liner i kraftledninger som er kritiske for kraftledningens robusthet og gir gode råd om hvordan man med enkle virkemidler kan redusere hyppigheten av utmattingsbrudd i linene.

Se artikkel: Reduksjon av avbruddskostnader med 50 til 70 millioner kroner

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46