Rammevilkår for plusskunder

Publikasjonsnr: 392-2015
Tilgjengelig som fil: Ja
Tilgjengelig som print: Ja
Type: Publikasjoner
Fagområde: Nett
ISBN: 978-82-436-1011-8

Rammevilkår for plusskunder gir en oversikt over lovverket og standarder som nettselskap og plusskunder berøres av.

 

Rapporten gir en innføring i lovverket og ordninger plusskunder berøres av, og forventede endringer i rammevilkårene. Det diskuteres hvordan standarder og nettplanlegging kan brukes for å overholde relevante krav til plusskunder. For standardisering gis det en oversikt over strukturen på standardiseringsarbeidet, relevante standarder i forbindelse med plusskunder, og utvikling i standardiseringsarbeidet i utlandet. Dagens nettplanleggingsprosess og utfordringene plusskunder medfører for denne prosessen presenteres, og det gis avslutningsvis en oversikt over anbefalt prosessflyt fra en kunde bestemmer seg til å bli en plusskunde, til igangsatt drift av en produksjonsenhet tilknyttet lavspenningsnettet.

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46