Modellering av feil i kraftsystemet

Publikasjonsnr: 175-2004
Tilgjengelig som print: Ja
Type: Publikasjoner
Fagområde: Nett
ISBN: 82-594-2657-9

Rapporten omhandler grunnlag for modellering av feil i kraftsystemet og hvilke konsekvenser disse gir i form av utfall av kraftsystemenheter og avbrudd for sluttbrukere.

Modeller av feil er utgangspunktet for leveringsp√•litelighetsmodeller av kraftnettet. Her fokuseres det p√• leveringsp√•litelighetsanalyser av maskede kraftnett og hvilke feiltyper og feilkombinasjoner som er mest fremtredende i denne sammenheng med hensyn til hyppighet og konsekvens. Feilstatistikken viser for eksempel at kombinasjoner av feil p√• kraftledning og uteblitte eller u√łnskede funksjoner p√• vern, kontroll- og automatiseringsutstyr (VKA) er fremtredende p√• de h√łyeste spenningsniv√•ene (132–420 kV).

For de ulike feiltypene og feilkombinasjonene √łnsker vi √• etablere modeller som gj√łr det mulig √• beregne frekvens av utfall av kraftsystemenheter. Modellene skal beskrive √•rsakssammenhengene mellom feil p√• anleggsdeler og utfall av kraftsystemenheter, inkludert VKA-utstyrets innflytelse. Dette vil videre bli input til utfallsanalysen som skal gi svar p√• om utfallet (eller utfallene) gir avbrudd for sluttbrukere.

Denne rapporten fokuserer på de feil som kan forårsake utfall. Feil som inntrer eller oppdages i forbindelse med gjenoppretting av forsyning er ikke omfattet her. Med andre ord er det her fokus på frekvens av utfall av kraftsystemenheter. Utfallenes varighet vil bli underlagt analyse i det videre arbeid.

Arbeidet med feilmodeller inng√•r i prosjektet Optimalisering av leveringsp√•litelighet i kraftnett (OPAL), og vil v√¶re underlag for utarbeidelse av kravspesifikasjon for verkt√ły for beregning av p√•litelighet i maskenett. Dette arbeidet foreg√•r i samarbeid med prosjektet Optimale l√łsninger for vern, kontroll og automatisering (VKA) i kraftsystemet der det skal etableres p√•litelighetsmodeller for √• analysere p√•liteligheten av ulike VKA-l√łsninger.

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46