FASIT kravspesifikasjon versjon 2016

Publikasjonsnr: 388-2015
Tilgjengelig som fil: Ja
Tilgjengelig som print: Ja
Type: Publikasjoner
Fagområde: Nett
ISBN: 978-82-436-1007-1

Publikasjonen inneholder kravspesifikasjon for FASIT programvare gjeldende fra og med 2016.

 

Publikasjonen inneholder kravspesifikasjon for FASIT programvare. Dette omfatter b√•de eksisterende krav og nye krav som gjelder fra og med 2016. Rapporten erstatter alle eldre utgaver av FASIT kravspesifikasjon n√•r det gjelder registrering av rapporteringspliktige hendelser som oppst√•r i nettet fra og med 1. januar 2016, med p√•f√łlgende rapportering.

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46