Bedre utnyttelse av feil- og avbruddsdata

Publikasjonsnr: 180-2004
Tilgjengelig som print: Ja
Type: Publikasjoner
Fagområde: Nett
ISBN: 82-436-0517-7

Nettselskapene i Norden har i en årrekke samlet inn og rapportert et omfattende datagrunnlag om feil og avbrudd. Selv om denne informasjonen blir utnyttet på mange ulike måter, er det fortsatt mye å hente. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av ulike tiltak som kan bidra til at anvendelsen av datagrunnlaget om feil og avbrudd øker.

Tiltakene kan plasseres i følgende hovedgrupper:

  • Nye presentasjonsformer (kart og andre grafiske virkemidler)
  • Bedre tilgang til datagrunnlaget for brukerne (utnyttelse av internett)
  • Klassifisering av nettselskap og nettområder (kriterier for utvalg)
  • Utnyttelse av andre datakilder (anleggs-, vedlikeholds- og tilstandsdata)

I tillegg til disse (mer overordnede/nasjonale) tiltakene inneholder rapporten også en fyldig vedleggsdel der en rekke eksempler på bruk av feil- og avbruddsdata i ulike sammenhenger er presentert.

Rapporten gir følgende hovedanbefaling vedrørende nordisk samarbeid om feil- og avbruddsdata: Vi mener at det så snart som mulig bør nedsettes en prosjektgruppe som skal arbeide mot samling av nordiske feil- og avbruddsdata i en felles database. Gruppen bør bestå av de statistikkansvarlige i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Man bør ta utgangspunkt i det arbeid som er gjort i OPAL-prosjektet, samt Statnetts pilotprosjekt vedr. utvikling av en internett-database med brukertilgang. Gruppen må videre kommunisere tett med Nordels gruppe for rapportering av driftsforstyrrelser med tanke på samarbeid, grenseoppgang og eventuelle fellesaktiviteter.

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46