Populær kurspakke: Energibransjen fra A-Å

Fredag 29. mai 2015
Inn i energibransjen
Inn i energibransjen

EnergiAkademiet tilbyr en kurspakke for deg som ønsker en oversiktlig innføring i energibransjen. Kursene vil gi deg helhetlig forståelse og kunnskap om fornybarnæringen.


INN-I-kursene er svært populære og fylles fort opp. Se vår kurskalender og meld deg på i dag.

INN I ENERGIBRANSJEN - Verdikjeden fra A-Å

Kurset er et grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen og passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt. Kurset anbefales til nyansatte, ansatte med endrede arbeidsområder, leverandører og andre som vil ha nytte av god kunnskap om bransjen

Les mer

 

INN I NETT - Helhetsforståelse for nettvirksomhet

Kurset gir deg innsikt i kraftnettets funksjon og oppbygging, ulike aktører og deres roller.
Du får kunnskap om sentralt rammeverk, nettutvikling, driftsutfordringer og innsikt i framtidens kraftnett.

Les mer

INN I PRODUKSJON - Hvordan blir fornybar kraft produsert i Norge? 

En sikker og pålitelig kraftforsyning er viktig i dagens samfunn. Kurset gir deg en grunleggende innføring i oppbygging, drift og organisering av krafproduksjonssystemet.

Kurset vil bli satt opp i januar 2016, informasjon kommer.

Innlogging

Energi Norge AS - EnergiAkademiet
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo
 
Kontaktperson
Siri Mjøsund
Markedsansvarlig
E-post: sm@energinorge.no