ENERGIX - planlegg høstens søknader nå!

Lørdag 6. juni 2015
Forskning

ENERGIX ønsker å bidra til å etablere gode innovasjonsprosjekter i næringslivet og anbefaler at bedrifter drøfter sine prosjektidéer- og forslag med Forskningsrådet på et tidlig tidspunkt. Har du prosjektidéer som du tenker er av interesse for flere i energibransjen, bistår Energi Norge gjerne i prosessen.

170 millioner fra NFR til innovasjonsprosjekter som fremmer miljøvennlig energi

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2016 og varer i inntil fire år. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må finansiere minst halvparten av prosjektkostnadene, mens støtte fra ENERGIX-programmet forventes å utgjøre 40 prosent. For små og mellomstore bedrifter kan støtten være opptil 50 prosent dersom forskningsinnholdet anses å være viktig.

Det er ingen føringer på størrelsen på prosjektene. Innovasjonsprosjektene som fikk støtte i forrige utlysningsrunde lå på følgende nivå:

Gjennomsnittlig støtte: 5,5 milll. kroner over prosjektperioden.

Største prosjekt: 13,5 mill. kroner over prosjektperioden.

ENERGIX er et 10-årig forskningsprogram med oppstart i 2013 som skal gi ny kunnskap som fremmer en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet, med mer fornybar energi, energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet.

Søknadsfrist for 2016 er satt til 2. september.

Energi Norge har god erfaring med forskningsprosjekter og har i dag en portefølje på over 60 millioner kroner per år.

For mer informasjon om ENERGIX programmet se:

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ENERGIX/1254008848744/p1173268235938?progId=1253979646833&visAktive=true

Innlogging

Energi Norge AS - EnergiAkademiet
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo
 
Kontaktperson
Siri Mjøsund
Markedsansvarlig
E-post: sm@energinorge.no