Håndbok kraftproduksjon

Mandag 20. oktober 2014

Bakgrunn

Tilstandkontrollhåndbøkene for kraftproduksjon er et sentralt verktøy for kraftselskapene i deres daglige drift av sine installasjoner. Opprinnelsen til håndbøkene er FoU-prosjektet "Tilstandskontroll av vannkraftverk" som startet i 1990. I perioden etter dette har håndbøkene gradvis blitt oppdatert og omfanget utvidet. Presentasjonsformen har også endret seg fra papir for første generasjon til pdf-dokumenter i andre generasjon og til wiki-plattform for tredje generasjon.

Abonnementsordning

For å sikre et godt vedlikehold og regelmessig oppdatering av håndbøkene er det etablert en abonnementsordning på tilgang til håndbøkene. Inntektene fra abonnementsordningen brukes til å drifte håndbøkene, herunder oppdatere og videreutvikle innholdet. Tilgang for selskap som har tegnet abonnement gis via IP-adressen til selskapet slik at alle automatisk har tilgang.

www.energinorge.no/handbok

Ønsker dere å tegne abonnement?
Vennligst kontakt Ingeborg Fjeld, if@energinorge.no

PRISER

Nytt prissystem fra 25.02.2015

Prisene gjelder per teknisk håndbok (Vannkraft, Damanlegg og Vindkraft), men ikke for økonomihåndboken. Alle priser er årlig abonnement. Alle abonnement blir automatisk fornyet for påfølgende år dersom de ikke sies opp innen 1. oktober inneværende år.

   Enhet    Medlem      per bok Ikke medlem per bok
   Deltar med finansiering i Fou-prosjekt 
   vedlikehold & MonitorX
        fritt          fritt
   Kraft- og Nettselskaper, leverandører og 
   rådgivende ingeniører
     10 000      12 000
   Mindre Kraft- og Nettselskaper, leverandører og 
   rådgivende ingeniører*
       5 000        6 000
   Skoler/utdanningsintstutisjoner (for alle bøker)

          500 

         500

*Gjelder for: Kraftselskap P < 1 TWh, Nettselskap < 10 000 nettkunder, Rådgivende ingeniører og leverandører < 30 ansatte

Innlogging

Energi Norge AS - EnergiAkademiet
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo
 
Kontaktperson
Siri Mjøsund
Markedsansvarlig
E-post: sm@energinorge.no