Vellykket oppstartsår for vannkraftsenter

Fredag 24. april 2015
Fullsatt auditorium
Årets partnerforum for Norsk Vannkraftsenter
Foto: Anne Olga Syverhuset

Norsk Vannkraftsenter (NVKS) har hatt et særdeles vellykket oppstartsår ble det slått fast på årets partnerforum 21. april på Gløshaugen i Trondheim. Møtet hadde god oppslutning fra både energibransjen og det akademiske miljøet på NTNU og HiT.

- Involvering av energibransjen er avgjørende for at senteret skal forbli en suksess og kunne levere den beste kompetansen tilbake til bransjen sier direktør Mona Askmann i Energi Norge AS.

Temaet vannkraft, teknologi og kompetanse ble belyst fra leverandørindustri, kraftprodusenter, konsulenter og ikke minst studenter. Engasjerte diskusjoner foregikk både på senen og i pausene. Her ble det drøftet hvordan NKVS kan bidra til å utvikle fremtidens vannkraftteknologi og vannkraftsystem med tilhørende markeder ved hjelp av utdanning av fremtidens gode hoder.

– Mens energiselskapene ser vannkraft som en kombinasjon av maskin, elektro og bygg, så er vannkraftkompetansen på NTNU spredt på en rekke institutter som tidligere ikke var koordinert. Norsk Vannkraftsenter har ført til bedre samarbeid og bidratt til at vannkraft blir et mer attraktivt fag med større fagmiljø for studentene, sier Askmann.

Energibransjen har vært aktivt med i opprettelsen av Norsk Vannkraftsenter, og bidrar både økonomisk og med faglige diskusjoner og problemstillinger, sommerjobber til studentene og professor II-stillinger.

- Energi Norge anser forumet som en stor suksess, og takker alle partnere, fremmøtte og akademia for i herdig innsats i senteres første år og oppfordrer de kraftprodusentene som ikke er med til å engasjere seg, avslutter Askmann.

For mer informasjon om NVKS se www.nvks.no

Arkivert under:

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46