Fellesfinansiert forskning i kraftnettet

Torsdag 28. mai 2015
Strømmaster blant trær
Foto: Cecilie Lillehagen Welo / Energi Norge

Energi Norge inviterte tidligere denne måneden nettselskaper, REN – som står for standardisering av materiell og metoder i norske nettselskaper – og Smartgridsenteret til en koordinert gjennomgang av forslag til nye fellesfinansierte innovasjonsprosjekter for nettselskapene i Norge. 

– Målet med prosessen – som finner sted hvert år – er å få til en koordinert utvikling av nye fellesfinansierte forsknings- og demonstrasjonsprosjekter for kraftnettet i Norge, sier rådgiver Ketil Sagen i Energi Norge.

Totalt ble 14 forslag fra Sintef, Mørenett, Hafslund Nett og Thema Consulting Group presentert og diskutert. Forslagsstillerne fikk verdifulle tilbakemeldinger som de kan velge å ta til etterretning når prosjektbeskrivelsene skal leveres til Energi Norge innen 1. juni.

REN og Energi Norge deretter vil sørge for at prosjektbeskrivelsene distribueres bredt til alle relevante aktører, med frist for innsendelse av intensjonserklæring om deltakels satt til 1. september.

– Som koordinator vil Energi Norge videreformidle de mottatte svarene fra nettselskapene til det selskapet som er oppført som prosjekteier i prosjektbeskrivelsen. Prosjekteier vil deretter vurdere om det er finansieringsgrunnlag for å søke Forskningsrådet eller annet offentlig virkemiddelapparat om støtte til prosjektet, sier Sagen.

Arkivert under:

Nøkkelord:

Kontaktperson

  • Ketil Sagen
    Rådgiver
    E-post: Ketil Sagen
    Mob: 93408709
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46