• Lørdag 24. april 2010

  Energi Norge arbeider for √łkt forskningsinnsats innenfor energiomr√•det og har som m√•l at bransjens egen FoU innsats √łker. Men hva er FoU?

   
 • Torsdag 15. oktober 2009

  FoU er en kontinuerlig prosess i åtte trinn. Prosessen starter med gjennomgang av mål og strategi som leder til en av de mest krevende og viktigste suksesskriteriene Рidéfangst Рbehovsinformasjon fra bransjen.

   
 • Onsdag 7. oktober 2009

  I dag er forskning og utvikling (FoU) en viktig del av de strategiske virkemidlene for √• utvikle eksisterende og nye forretningsomr√•der, samt √• forbedre l√łnnsomheten i virksomhetene. Det viser seg ogs√• at bedrifter som er aktive i forskning og utvikling, er mer attraktive i forhold til nye medarbeidere.

   
 • Onsdag 30. september 2009

  Energi Norges arbeid med forskning og utvikling (FoU) skal være en drivkraft i utviklingen av nye løsninger for fremtidens bærekraftige energiforsyning. Vi skal påvirke retningen av FoU på vegne av våre medlemmer, og som byggherre innen FoU skal vi initiere de viktige og riktige prosjektene gjennom idéfangst. Videre skal vi underbygge satsninger som Energi21 og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

   

Nyheter om FoU

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46