Fallrettighetsdokumenter

Fossefall vestlandet
Foto: Dag R. Christensen

Fallrettigheter er en rett til ĂĄ utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner over en viss strekning i en elv.

Her finner du en oversikt over notater og annet fallrettsrelatert materiale samlet av advokatfirmaet Thommessens avdeling for fornybar energi og klimarett.

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46