En grønn tråd er et strategisk verktøy som forener energibehov med klimahensyn på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Verktøyet skal hjelpe politikere til å utforme en ansvarlig klima- og energipolitikk i et langsiktig perspektiv. Utgangspunktet er at vi i 2050 må ha nådd klimamålene og samtidig utviklet et bærekraftig energisystem.

Last ned rapporten her (pdf.)
Last ned presentasjonene fra lanseringen
Se lanseringen av En grønn tråd den 2. november 2011 på web-tv

 • Mandag 12. desember 2011

  På bloggen #gronntrad inviterte Energi Norge flere av de fremste premissgiverne i klima- og energidebatten til å utfordre hverandre og gi sine innspill til arbeidet videre med En grønn tråd.

   
 • Tirsdag 1. november 2011

  Norge må kutte minst 40 millioner tonn CO2-utslipp innen 2050 for å innfri internasjonale klimaforpliktelser. Målet er klart, men Norge har ingen strategi for hvordan vi skal komme dit. Kraftbransjen foreslår nå å innføre en handlingsregel for klima som leder mot nullutslipp fra energibruk.

   
 • Søndag 23. oktober 2011

  Klima og energi henger sammen og utfordrer oss dobbelt. De til­takene vi gjennomfører nå skal ikke bare gi oss et klimavennlig energisystem i fremtiden  – de skal også gi et velfungerende energi­system i mellomtiden.

   
 • Onsdag 5. oktober 2011

  En grønn tråd skal hjelpe politikere til å utforme en ansvarlig klima- og energipolitikk i et langsiktig perspektiv. Her kan du lese rapporten kapittelvis og laste ned presentasjonene fra lanseringen.

   
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46