• Fredag 4. desember 2015
  Eldrevatnet. Innsjøen er regulert og inngår i Borgund kraftverk
   
 • Fredag 12. desember 2014
  Viddalsdammen

  Energi Norge mottok i oktober 2014 svar fra Sentralskattekontoret (SfS) på vår henvendelse om skattemessig behandling av investeringer i eksisterende dammer som følge av ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). 

   

   
 • Mandag 30. september 2013
  vanndråper

  Energi Norge arrangerte 23. september et internt verksted for å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet til arbeid innenfor de lokale vannplanene som er under utvikling i tråd med gjennomføringen av EUs vanndirektiv. Se presentasjonene her. 

   
 • Fredag 15. februar 2013
  Storvassdammen
  Storvassdammen

  Vassdragsteknisk forum (VTF) er en gratis medlemsorganisasjon som arbeider for å opprettholde og videreutvikle vassdragsteknisk kompetanse i Norge. Her kan du blant annet finne referater fra møter i styringsgruppa til VTF.

   
 • Tirsdag 22. januar 2013

  Energi Norge har opprettet en egen database over vedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i saker knyttet til produksjonsanlegg. Tilgang krever innlogging med passord og brukernavn.

   
 • Onsdag 27. juni 2012

  Statistisk Sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Energi Norge utredet utviklingsbanen for fornybarandelen i Norge frem til 2020, basert på de premisser som ligger i fornybardirektivet.

   
 • Torsdag 5. januar 2012

  En grønn tråd er et strategisk verktøy som forener energibehov med klimahensyn på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Verktøyet skal hjelpe politikere til å utforme en ansvarlig klima- og energipolitikk i et langsiktig perspektiv.

   
 • Onsdag 4. november 2009

  I mai 2009 offentliggjorde EBL studien "Den grønne ledertrøya" som presenterer veikartet for et fornybart Norge i 2050 og hva dette fordrer av politiske beslutninger her og nå.

   
 • Torsdag 2. april 2009

  I mars 2009 presenterte EBL, Handelshøyskolen BI og SINTEF Energiforskning et forslag til en enhetlig energi- og klimaplan for Norge - ENKL-planen. ENKL-planen beskriver ni tiltak som vil oppfylle de norske klimaforpliktelsene.

   
 • Torsdag 6. november 2008

  Rapporten fra vinn-vinn prosjektet er nå levert. I dette prosjektet drøftes mulighetene for å utvikle mer vannkraftproduksjon, og samtidig oppnå et samlet sett bedret vannmiljø.

   
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46