Kartlegger smart strøm-arbeid

Mandag 8. april 2013
strømmåler og mast

Bransjen har fått to år forlenget frist for innføring av smart strøm (AMS), og Energi Norge ønsker derfor å kartlegge hvor langt kraftselskapene har kommet i utrullingsprosessen, hvordan de vurderer risiko og hvordan de ser for seg veien videre.

Energi Norge har utarbeidet en spørreundersøkelse hvor man ønsker å nå ut til toppledere, nettsjefer og AMS-prosjektledere. Resultatet av spørreundersøkelsen skal legges frem på arrangementet Smart strøm (AMS) og smartgrid i Norge 2013.

Blant de relevante spørsmålene er:

  • Hvor mange som deltar i en form for allianse med andre
  • Når de ser for seg å være ferdig med utrulling
  • Risikovurderinger knyttet til strategisk fase, utrullingsfase og driftsfase

Resultatet av undersøkelsen vil gi et godt bilde av hvordan norske energiselskaper, på ulike nivåer i organisasjonen, vurderer risiko knyttet til AMS-innføring. Svarene vil gi verdifull informasjon til bransjen, og kan bidra til en god og sikker innføring av nye strømmålere.

Kontaktperson

Innlogging

Energi Norge AS - EnergiAkademiet
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo
 
Kontaktperson
Siri Mjøsund
Markedsansvarlig
E-post: sm@energinorge.no