Nyheter om elsertifikater

Her kan du lese tidligere nyhetssaker om elsertifikater.

 • Fredag 13. mars 2015
  Sveriges energiminister Ibrahim Baylan
  Sveriges energiminister Ibrahim Baylan

  MÄ vi finne klimavennlige bruksomrÄder fÞr vi faser inn mer fornybar kraft? Det var blant de store spÞrsmÄlene pÄ Vinterkonferansens siste dag.

   
 • Fredag 13. mars 2015
  Eivind HelĂže, Tord Lien og Ibrahim Baylan
  Eivind HelĂže, kommunikasjonsdirektĂžr i Energi Norge i samtale med Tord Lien, olje- og energiminister og Ibrahim Baylan, energiminister, Sverige

  Norge har i dag godtatt Sveriges Þnske om Ä bygge ut ytterligere to TWh (milliarder kilowattimer) med kraftproduksjon innen 2020. Dette gjÞr det enda viktigere Ä fÄ pÄ plass effektive tiltak for Ä erstatte fossil energibruk med fornybar kraft. I motsatt fall ender vi opp med et gigantisk kraftoverskudd uten klimaeffekt, mener Energi Norge.

   
 • Tirsdag 12. mars 2013
  Peltonturbin

  Mottakere av frikraft mÄ bÊre kostnadene ved kjÞp av elsertifikater. Dette viser en fersk juridisk utredning utfÞrt av Advokatfirmaet Thommessen.

   
 • Torsdag 20. desember 2012

  Sverige har bedre skattevilkÄr for fornybar energi enn Norge, viser en rapport fra THEMA Consulting. En endring i skattesystemet er nÞdvendig for Ä sikre at de beste fornybarprosjektene blir bygget ut, mener Energi Norge.

   
 • Torsdag 9. februar 2012

  Den 8. februar delte Statnett ut det fÞrste av om lag 200 millioner elsertifikater til KvassteinÄga Kraftverk i Nordland. Energi Norge er godt fornÞyd med at markedet nÄ er i gang, og mener det er avgjÞrende at regjeringen nÄ tilrettelegger for at elsertifikatene utlÞser mer fornybar energi i Norge.

   
 • Torsdag 19. januar 2012

  Norges vassdrags- og energidirektorat kunne nylig melde at KvassteinÄga kraftverk er det fÞrste som har fÄtt godkjent for rett til elsertifikater. Energi Norge mener det er avgjÞrende at regjeringen nÄ tilrettelegger for at elsertifikatene utlÞser mer fornybar energi.

   
 • Tirsdag 20. desember 2011

  Alt ligger til rette for oppstart av det norsk-svenske sertifikatmarkedet etter at regjeringen nylig vedtok forskrift om elsertifikater. Samtidig ble fornybardirektivet og avtalen om elsertifikater mellom Norge og Sverige sanksjonert av Kongen i statsrÄd.

   
 • Torsdag 15. desember 2011

  Den 1. januar 2012 starter det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. I den forbindelse har Energi Norge oversatt et sett standardavtaler for handel med elsertifikater.

   
 • Fredag 28. oktober 2011
  Om kort tid skal elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige tre i kraft. Her er Energi Norges innspill til lovforskriftene som konkretiserer hvordan sertifikatordningen skal fungere.
   
 • Fredag 21. oktober 2011

  InnfÞringen av elsertifikater skaper et informasjonsbehov hos strÞmkundene. For Ä bidra til at energibransjen kan imÞtekomme deres behov tilbyr Energi Norge et eget informasjonshefte til vÄre medlemsbedrifter.

   
 • Onsdag 14. september 2011

  Forskriftene til elsertifikaloven kom pÄ hÞring i dag, 14. september, med hÞringsfrist 28. oktober. Dette er et viktig skritt videre i arbeidet for Ä sette elsertifikatmarkedet i drift fra 1. januar 2012, og Energi Norge oppfordrer sine medlemmer til Ä lese forskriften.

   
 • Mandag 29. august 2011

  Tiden til elsertifikatmarkedet skal vĂŠre i gang, 1. januar 2012, er kort, og Energi Norge er i likhet med aktĂžrene spent pĂ„ forskriften om sertifikatmarkedet i Norge fra NVE.

   
 • Torsdag 21. juli 2011

  Forhandlingene mellom EU og Norge om Fornybardirektivet ser ut til Ä ende med en norsk fornybarandel pÄ 67,5 prosent, i fÞlge en melding sendt ut av OED i gÄr kveld. Dette legger veien Äpen for realiseringen av de norsk-svenske elsertifikatene, kommenterer Energi Norge.

   
 • Mandag 30. mai 2011

  I forslaget til lov om elsertifikater, proposisjon 101 – 2010-2011, ligger det et krav om at prosjekter som skal få elsertifikater må komme i drift senest 31.12.2020. Dette mener Energi Norge er uheldig.

   
 • Fredag 15. april 2011

  Lovforslaget om elsertifikater passerte StatsrÄd i dag. Dette er som forventet og en forutsetning for at Stortinget skal kunne vedta loven fÞr sommerferien.

   
 • Onsdag 8. desember 2010

  Norge og Sverige har i dag underskrevet en felles protokoll som bekrefter innføringen av et felles marked for elsertifikater fra januar 2012. Avtalen bekrefter en ambisjon på 26,2 TWh ny, fornybar kraft innen 2020. Det understrekes samtidig at ny produksjon må følges av en offensiv nettutvikling i Norden.

   
 • Torsdag 25. mars 2010

  I en felles uttalelse støtter den svenske bransjeorganisasjonen Svensk Energi og Energi Norge et norsk-svensk system for elsertifikater. Hele uttalelsen finner du her.

   
 • Torsdag 26. november 2009

  Energiminister Terje Riis-Johansen har i dag lagt fram en overgangsordning for fornybar elproduksjon fram mot innføring av elsertifikater i 2012.

   
 • Lørdag 31. januar 2009

  InnfÞringen av fornybardirektivet vil vÊre et viktig element for Ä innfri det norske klimaforliket. Norge har en unik posisjon med god tilgang pÄ fornybar energi, og det er viktig at myndighetene har en offensiv holdning i forhold til forhandlingene om fornybardirektivet.

   
 • Mandag 30. juni 2008

  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og den svenske nÊringsministeren Maud Olofsson har lagt frem en forstÄelse om at de Þnsker Ä samarbeide om et felles elsertifikatmarked.

   

Kontaktpersoner

 • Ole Haugen
  NÊringspolitisk rÄdgiver
  E-post: Ole Haugen
  Dir: 23088905
  Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46