Elsertifikater

For å sikre økt produksjon av fornybar energi inngikk Norge i juni 2011 en avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater. På denne måten vil vi få fram mer kraft som kan bidra til å fase ut fossil energi og dermed redusere utslippene av klimagasser.

På denne temasiden kan du lese mer om markedet for elsertifikater.

 • Onsdag 29. mai 2013

  Elsertifikater vil føre til mer strømproduksjon fra fornybar energi. Økt produksjon av strøm fra fornybare kilder vil gjøre det mulig å fase ut mer fossil energi og dermed redusere utslipp av klimagasser og øke andelen fornybar energi av vår totale energibruk.

   
 • Torsdag 30. mai 2013

  Elsertifikater gir energibransjen nye muligheter. Her kan du som bedrift finne informasjon om elsertifikater og hvordan elsertifikatmarkedet vil påvirke energibransjen.

   
 • Onsdag 29. mai 2013

  For å sikre økt produksjon av fornybar energi inngikk Norge en avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater fra og med 2012. Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål og svar om elsertifikater.

   
 • Lørdag 29. oktober 2011

  Her kan du finne Energi Norges høringsuttalelser og brev om elsertifikater.

   
 • Lørdag 29. oktober 2011

  Her kan du lese tidligere nyhetssaker om elsertifikater.

   

Kontaktpersoner

 • Ole Haugen
  Næringspolitisk rådgiver
  E-post: Ole Haugen
  Dir: 23088905
  Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46