Bedriftstilpassede kurs

EnergiAkademiet fokuserer på brukervennlige kurs, og som et ledd i dette tilbyr vi å holde relevante kurs ute hos bedriftene samt å tilpasse et opplegg for den enkelte bedrift.

Noen eksempler på kurs som egner seg godt til dette er «Inn i energibransjen», ulike HMS kurs, ulike drift- og vedlikeholdskurs som blant annet kan demonstreres på egne anlegg, og ikke minst. kurset "Verdiskapende styrearbeid" som egner seg for hele styret. Ta gjerne kontakt dersom dette er interessant for dere.


 

 "Praktisk anleggsledelse – lær teknikkene" tilbys nå som bedriftsinternt kurs.

Kurset gjennomgår oppgavefordelingen mellom de ulike rollene i anleggsprosjekter, og fokuserer på hva som skal til for å lage et godt samspill og ikke minst hvordan man kan oppnå best mulig resultater. Deltakerene får innblikk i nyttig teori og metoder som kan anvendes i praksis etter avsluttet kurs.

Tilbakemelding fra personalsjef i Troms Kraft Entrepenør AS:
«Nyttig og relevant kurs som passer for anleggsledere, formenn og prosjektledere i nett- og entreprenørselskapene».
 

Kontaktperson:
Rådgiver Lars Ragnar Solberg
Mail: lrs@energinorge.no
Mobil: 91319511

 

 

 

 


 


 

Kontaktperson

Innlogging

Energi Norge AS - EnergiAkademiet
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo
 
Kontaktperson
Siri Mjøsund
Markedsansvarlig
E-post: sm@energinorge.no